Kvantové léčení hypnózou podle Dolores Cannon (QHHT)

Jedná se o regresní hypnózu, kterou vypracovala a za desítky let praxe zdokonalila Dolores Cannon. Má potenciál vyléčit i ty nejvážnější fyzické a mentální obtíže díky tomu, že dovede člověka ke skutečné příčině jeho onemocnění (častokrát v jiném životě). Dokáže člověka dovézt do minulých životů na této planetě i jinde ve vesmíru, do prostoru mezi životy a ukázat mu tak šíři souvislostí, které jsou běžnému vědomí nedostupné.

Umožňuje hluboké porozumění situacím, v nichž se nacházíme, odstranění emocionálních a karmických příčin našich fyzických a mentálních obtíží a prostřednictvím kontaktu s naším vyšším já také nové, vědomější uchopení reality a toho, co v ní prožíváme.

Tato modalita, podobně jako Cesta podle Brandon Bays, zásadně přispívá k navýšení vědomí lidstva a skrze tato uvědomění přináší radikálně odlišné vhledy do naší životní situace, ať už se jedná o jedince nebo celé lidstvo. Zásadním způsobem rozšiřuje vědomí toho, kdo jsme a co na Zemi prožíváme. Může nám ukázat kontinuitu našeho nesmrtelného bytí, nasvítit naše karmické lekce a učení naší duše ve zcela jiných souvislostech a zodpovědět nám otázky, na něž neznáme odpověď. 

Velkým požehnáním je také možnost kontaktovat naše vyšší já a získat odpovědi na jakékoli otázky, které v současné době potřebujeme zodpovědět. Je možné ptát se na cokoli a požádat o cokoli. A ještě krásnější je uvědomění, že je o nás takto pečováno neustále, nejen v rámci QHHT sezení.

Kvantové léčení QHHT

Váš proces

Ačkoli název zní docela komplikovaně, proces samotný je velice jednoduchý a přirozený a pro naprostou většinu lidí velmi příjemný. Celé sezení trvá tak dlouho, dokud nedojde k úplné integraci prožitého. Dostanete k němu dostatek prostoru i podpory a kromě toho také nahrávku celého procesu, abyste se k ní mohli vrátit a vaše integrace a léčení mohly pokračovat i po procesu.

Vaše zkušenosti

Kvantová hypnóza vzbuzuje u mnoha lidí obavy ze ztráty kontroly, zneužití, objevují se otázky, zda je bezpečná a přínosná. Podívejte se tedy na zkušenosti jiných lidí, třeba bude jejich zkušenost rezonovat i s Vámi a dodá Vám odvahu k této jízdě zcela mimo paradigma našeho současného světa.

Co je QHHT

Quantum Healing Hypnosis Technique, krátce QHHT je velmi snadná a přirozená technika, kterou vypracovala a za desítky let praxe zdokonalila Dolores Cannon. Umožňuje certifikovanému QHHT® terapeutovi klást otázky a komunikovat s vaším vyšším já, zdrojem veškerých znalostí. Pomůže vám zorientovat se v minulých životech na Zemi i v jiných vesmírech, mezi životem a smrtí i v paralelních realitách, a získat tak běžnému vědomí nedostupné informace a odpovědi. Má potenciál vyléčit i ty nejvážnější fyzické a mentální obtíže díky tomu, že dovede člověka ke skutečné příčině jeho onemocnění. Sezení je možné pouze osobně, nikdy ne online.

Můj příběh

Metoda QHHT si mě zavolala velmi intenzivně a setkání s ní bylo pro mě naprostým zjevením. Okamžitě po svém prvním sezení jsem vstoupila do výcviku, abych se o moudrost, lehkost, léčení a hluboké vhledy, které přináší naše vyšší já, mohla podělit. QHHT naprosto mění naše uvědomění o tom, kdo jsme, a velice snadným a přirozeným způsobem ukazuje, že naší podstatou je nesmrtelná duše a Země je místem velkého učení, v němž v sobě duše integruje vesmírné zákony skrze hmotu, které ale nikdy nebylo zamýšleno jako prostor utrpení. Umožňuje navýšit vědomí nejen individuálně, ale i kolektivně tím, že si uvědomíme, kdo skutečně jsme a co zde zakoušíme a proč.   

I já bych ti chtěla touto cestou poděkovat za velká uvědomění a procesy léčení, která se mi otevřela a zprostředkovala skrze tebe.
I já sama vnímám velkou úctu a pokoru před tím, že se vůbec dá s takovotou mocí přímo komunikovat. A že je tu někdo kdo nám to všem umožňuje zažít. A tím nás a celý svět vede k vyššímu uvědomění.
Mockrát ti děkuji za toto setkání.
M.

Moc vzpomínám na naše sezení či ležení ♥ :-)))

Vždyť víš že když jsi poprvé přede mnou vyslovila slovo hypno, tak jsem se trochu zalekla, ale po vysvětlení jsem souhlasila a šla do toho moc ráda s tebou. To, že jsem měla možnost si vzpomenout kde je můj domov, bylo pro mne nejvíc. Bylo to tak láskyplné místo a já jsem mnoho dní ještě plakala, že jsem ho musela opustit, s tím že jsem dostala určité poselství pro bytí zde. Pakliže smrt je pouze předělem mezi tady a tam, tak není čeho se bát. To je to co mě stále provází ♥ Nemůžu říci, že bych hned pocítila zlepšení zdraví, ale určitě se ukázaly určité principy a cesty jak k němu dojít a na nich nyní pracuji. Jakoby se vše stalo čitelnější, cesty byly jasnější a synchronicity, to už ani nemluvím. 

Chtěla bych ti ještě jednou poděkovat, že jsem byla součástí ♥ Každému bych přála, aby mohl nahlédnout, tak jak jsem mohla já.

G.
Nedávno jsem si pustila svou nahrávku. Opravdu mi to otevřelo ten prostor, co vše je možné. Nebo spíš, že vše je možné 🤣.
Skvělé bylo, že se proces nahrával. Přišlo mi to zpočátku zbytečně, vždyť si budu vše pamatovat. A pak, po několikátém poslouchání jsem žasla, kolik vrstev tam bylo, kolik témat, kterých jsem si v té chvíli nebyla vědomá. 
Děkuju.
I.

Mně najednou přijde, jako bych to všechno prokoukla a dívala se na všechno z toho největšího nadhledu.. Bez sebemenší tíhy jen naplňuji to, co v tomto životě naplnit mám, v zádech cítím velikou oporu a napojení na své vyšší já a všechno ostatní je úplně jedno.. Protože tomu, pro co jsem si sem přišla, se stejně nevyhnu. Jako bych se díky hypnu a kontaktu se svým vyšším já nechala vyvést výtahem do dalšího patra.. Minulý týden jsem poslouchala a mám pocit, že snad všechno už se děje, všechno už je rozkryto a všechno z toho už žiju..

S.

Qualified QHHT Practitioner