Enneagram pro nové paradigma

Enneagram je velmi staré a posvátné učení využívané v současnosti v mnoha oblastech lidského života. Enneagram popisuje devět typů osobnosti, devět strategií, které si lidé nevědomky zvolili, aby se vyhnuli hlubokému strachu z neexistence a aby si zajistili přijetí, lásku a bezpečí. Enneagram pro nové paradigma jsem založila společně s kolegyní, terapeutkou a prezentérkou metody Cesta podle Brandon Bays Bohdanou Nádas, abychom společně Enneagram představily v jeho nejhlubším potenciálu. Jako posvátné učení, které nám pomáhá uvědomit si, že žádná strategie nás ve skutečnosti nijak nechrání, nepřináší nám lásku, svobodu ani bezpečí. Enneagram nám připomíná naši skutečnou, hlubokou podstatu prostou jakýchkoliv strategií. Bytí, které s sebou přináší svobodu a lásku, které vždy byly ukryté uvnitř nás.

Více informací o Enneagramu a plánovaných akcích naleznete na stránkách

www.indivinitas.cz

Co kdyby existoval:

  • účinný a radikální způsob jak poznat sám sebe, který nekompromisně odhalí nánosy, slupky a přesvědčení, které jsme si na sebe nabalili během života, aby nás chránily před strachem, a ony nás přitom dělí od sebe samých, štěstí a naplnění?
  • učení, které je zároveň návodem a mapou jak a kudy těmito nánosy projít?
  • způsob jak porozumět ostatním, jak prohlédnout skrze jejich chování a ochranné mechanismy a pochopit, odkud vycházejí a co je pohání?
  • nástroj, díky němuž je možné vědomě vychovávat svoje děti na míru, abyste jim pomohli zvládnout jejich strachy, projít výzvami a rozvinout v sobě to nejlepší?

Enneagram pro nové paradigma

Individuální konzultace

K čemu je dobré znát enneagram? V čem mi pomůže, když poznám svůj enneatyp? Předmětem sezení není jen pojmenování daného typu a jeho myslové uchopení, ale hluboký ego proces, který odstraňuje všechno, co nám zakrylo přístup k naší skutečné podstatě, jíž je Život sám.

Semináře Enneagramu pro nové paradigma

Enneagram pro nové paradigma s úctou a vděčností rozvíjí holistický přístup Brandon Bays a Kevina Billetta, jedněch z největších odborníků na světě na praktické využití enneagramu v oblasti spirituality. 

Enneagram pro nové paradigma nám může pomoci poznat, co všechno nejsem. Jeho nejhlubším poselstvím je totiž vzdání se všech strategií, odložení všech masek a návrat k sobě samým v naší podstatě.

Online kurz: Ennegram - mapa k lidskému srdci

Devět vizualizací a léčivých meditací, které ti pomohou prostřednictvím autentického prožitku a přímé zkušenosti vstoupit do posvátného prostoru tvého srdce. Nezáleží na tom, zda enneagram znáš a hledáš praktického průvodce na cestě k hlubokému pochopení sebe i ostatních, nebo zda se s enneagramem chceš teprve seznámit.

Román Devět

Tato kniha není určena pro vaši mysl, ale pro vaše srdce. Má v sobě zakódovaný potenciál proměnit i vás, pokud k tomu dáte svolení. Dokáže otevřít staré rány, dovolí vyplakat je a zvědomit si podobné vztahové dynamiky, obejmout svůj vlastní strach. Ať je pro každého z vás tato kniha tím, čím má být. Prázdninovým čtením nebo třeba začátkem vlastní cesty k uzdravení. Vše je úplně v pořádku…

Dobrý den Beáto, děkuji za tak krásné podání Enneagramu. Váš hlas je pohlazením malého dítěte, vaše meditace drží prostor, pro to, aby se mohlo udít to kouzlo uvědomění. Nádherné. Jsem vděčná za vaši krásnou práci.

Lucie

Enneagram pokročili byl pecka! Nazvala bych ho enneagram v praxi, otevřelo mi to oči a odhalilo roušku, kterou jsem si minule pod některými čísly zahalila 😉 vlastně mi bylo úplně jedno, ze jsme nestihli všechna čísla probrat, protože ta praktická část a zpovědi jednotlivých individuí (to myslim pekne řečeno 😉) byly velmi obohacující.

Eva

Já jsem ti chtěla moc poděkovat za seminář. Ty sice tvrdíš, že to je díky nám, že jsme se otevřeli, ale ty jsi nám to moc pěkně sesumírovala, poukázala na podobnosti, odlišnosti. Informace jsi nám krásně pospojovala. Proto věřím, že to byla týmová práce, ale založená na tvých znalostech, tvém podání. Seminář Enneagram I byl pro mě příjemný, hravý, informacemi nabitý. Spoustu jsem si toho v něm uvědomila o sobě. Ale musím se přiznat, že ačkoliv jsem si všechny typy výborně pamatovala (to byl také důvod, proč mě jako šestku tak nemrzely ty zapomenuté materiály ;-)), vůbec jsem ho za celý rok ve svém životě nepoužila. Naproti tomu, ten včerejšek ve "workshopovém stylu" mě rozsekal. Vlastně jsem se v něm dozvěděla jen málo nového, ale je to spíš, jako bych konečně pochopila. Když koukáš člověku do tváře a vnímáš jeho pocity a co říká, najednou to dává smysl. Napadá mě takové přirovnání, jako je ve filmu Avatar (nevím, jestli jsi viděla). Používali větu "Zřím tě". Najednou to není pouhá věta "Má strach z toho a z toho". Najednou ten jeho strach vnímáš....však víš, o čem mluvím ;-).

Anna

Milá Katko, moc jsem se pobavila u tvého audia NEPODAŘENÝCH. Jojo, když se daří...😂🤣 Tvůj seriál Enneagram byl pro mě velkým přínosem. Děkuji. U mnoha typů jsem prožívala velký tlak a zjištění mě přiváděla k slzám. Hodně mi pomohl k poznání sebe, dcery a ve vztahu k sobě samé. To bylo pro mě stěžejní a bylo opravdu přínosem. Jsem ráda, že jsem do CESTY šla. Děkuji a věř mi, že to byl zážitek na celý život. Nezapomenu. S láskou v srdci Liduška

Ludmila

Více o Enneagramu

Enneagram je jediná typologie, kterou znám, která má v sobě potenciál vést lidi nikoli k nejlepší verzi nějakého typu, ale k absolutní svobodě bez jakýchkoliv strategií.

Enneagram popisuje to, co NEJSME a nemusíme být, jakkoli nám naše strachy mohou namlouvat pravý opak.

K hlubokému, život měnícímu uvědomění, že všechno, co za použití nejrůznějších strategií hledáme venku, je, vždycky bylo a bude naší vlastní podstatou. Že to nikdy nezmizelo, jen bylo překryto bolavou zkušeností z našeho dětství a zkušenostmi našich předků, z níž ale nemusíme žít po celý zbytek našeho života.


Stejné poselství v sobě obsahuje i můj s velikou láskou a péčí vytvořený kurz Enneagram – mapa k lidskému srdci.

Kéž jsou pro Vás moje meditace skutečnou mapou ke svobodě a láskou, kterou jste.