Váš proces

Proces QHHT je velmi jemný, přirozený a hluboký prožitek. Není tak emocionálně náročný jako proces Cesta a snáze vás uvede do somnambulního stavu theta, kde získáte přístup k informacím a vzpomínkám na jiných hladinách nedostupných. Proces probíhá vleže a celé setkání trvá průměrně mezi 5 - 6 hodinami. Metoda je vhodná i pro dospělé lidi bez rozdílu s výjimkou lidí hluchých či neschopných mluvit a lidí trpících schizofrenií, monohočetnou poruchou osobnosti a Alzheimerovou chorobou. I jim je však možné pomoci prostřednictvím procesu v zastoupení.

Doba terapie je časově neomezená, každý má své tempo a svůj čas, a trvá několik hodin, obvykle mezi 5 a 6 hodinami. Může však trvat i déle a já Vám garantuji takovou dobu setkání, které je třeba k plné integraci prožitého.

Průběh setkání je dán tím, co si v tuto chvíli potřebujete zvědomit a odžít. Vaše vyšší já tedy určuje, co vám bude odhaleno z vašich minulých životů a míru informací tak, aby to pro vás bylo co nejpřínosnější. Proto i hloubka ponoření je daná tím, zda je třeba prožité okamžitě integrovat do bdělého vědomí nebo je naopak třeba hlubokého ponoru, aby mysl byla v celém procesu co nejméně účastna.

Každé sezení provází velmi silná energie prožívaná v těle, takže léčení probíhá po celou dobu trvání procesu. Lidé ho vnímají například jako mravenčení nebo vlny horka a zimy v těle.

Jak vše probíhá

Interview

Sezení zahajuje rozhovor. Během tohoto rozhovoru, který trvá cca 1,5 - 2 hodiny, ale může trvat i mnohem déle, se vytvoří mezi námi taková důvěra, aby byl pro vás celý proces byl co nejplynulejší a vy jste si z něj odnesli co nejvíce. Zodpovím vám všechny případné otázky, probereme společně váš životní příběh a to, co aktuálně prožíváte a na co hledáte ve svém sezení odpověď. Projdeme společně i otázky pro vaše vyšší já. Pokud tedy nevíte, jak přesně je formulovat, nebojte se, na vše bude dostatek času.

Léčebná regrese

Samotný proces probíhá vleže a první polovina, regrese do minulých životů či mezi životy, trvá cca 1 hodinu. Ponoření do theta hladiny mozkové aktivity (4 – 7 Hz) je pro nás velmi přirozené a procházíme jím minimálně dvakrát denně, když usínáme a když se probouzíme. Sami dobře víte, jak nesmírně příjemný je tento stav hlubokého uvolnění, ve kterém častokrát přicházejí nečekaná uvědomění a aha momenty. Je to také stav, který odpovídá REM fázi spánku, v níž se nám zdají sny. A přestože v minulosti většina lidí v této hladině neudržela bdělé vědomí, v současné době je již většina klientů svou vědomou myslí celému procesu přítomna a sleduje jej, ideálně jako fascinovaný pozorovatel. 😊

Rozhovor s vyšším já

Poté následuje zhruba hodinový rozhovor s vyšším já, v němž požádáme o poléčení vašeho těla i nastavení mysli a zodpovězení vašich otázek. Já se budu ptát vaším jménem a vaše vyšší já bude prostřednictvím vás odpovídat. V průběhu sezení se snažte nezasahovat do průběhu svou racionální myslí. Připravte se na cokoli, k procesu přistupujte s lehkostí a otevřenou myslí, a popisujte to první, co uvidíte, co Vás napadne, a hodně mluvte. Tahle pravidla Vám pomohou ponořit se co nejhlouběji a s důvěrou prožít to, co bude pro Vás v tento okamžik nejprospěšnější. 

Integrace prožitého

Po procesu dostanete dostatek času, aby se ve vás vše integrovalo, a zpětnou vazbu, pokud ji budete chtít a potřebovat. Na závěr Vám pošlu nahrávku celého procesu, která Vám pomůže s jeho integrací. Poslouchání nahrávky Vám pomůže celý proces ukotvit ve hmotě a v dlouhodobé paměti, pomůže Vám také uvědomit si další souvislosti. Kromě toho obsahuje také záznam z léčení Vašeho fyzického těla. Kdykoli ji budete poslouchat, léčebný proces se znovu aktivuje, je tedy velmi dobře nahrávku poslouchat opakovaně, zvlášť máte-li zdravotní obtíže vážnějšího charakteru. Nahrávku poslouchejte ideálně večer před spaním nebo hned po probuzení až do vymizení obtíží. Nahrávku je zakázané poslouchat v autě!

Cena terapie je 5000,- Kč, za něž Vám garantuji veškerý čas, který potřebujete k integraci, případnou podporu po procesu a nahrávku celého procesu.

Terapií QHHT mohou provázet pouze k tomu vyškolení terapeuté. Jejich seznam najdete zde:

https://www.dolorescannon.cz/qhht

https://www.qhhtofficial.com/