Blog

Enneagram v kolektivním poli

13.2.2022. Enneagram

Milí přátelé, 

toto téma by si zasloužilo prostor nikoliv jednoho článku, ale minimálně knihy a možná, že ji někdy společně s mými vzácnými kolegy sepíšeme. :-)

Ráda bych dala rámec tomu, jaká zkušenost je za slovy, o něž bych se s Vámi ráda podělila. Mám za sebou tisíce terapeutických procesů zaměřených na ego a jeho strategie, ať už individuálních, nebo skupinových, účastnila jsem se jich jako klientka a také jako facilitátorka. Dostalo se mi té obrovské cti, že jsem mohla nahlédnout do nejhlubších koutů lidské duše, dokonce i tam, kde se lidská duše setkává s něčím, co ji přesahuje. Pracuji s traumatem, věnuji se transgeneračnímu přenosu traumatu a kolektivnímu traumatu. Enneagram jsme  s mými učiteli Brandon Bays a Kevinem Billettem zkoumali na úrovni individuální, kolektivní, ale například díky úžasné Dorothe Trassl i energetické.

Poznání, které přináším, je nutné hledat nejen v knihách o enneagramu, ale také v transpersonální psychologii, v rodinných a systemických konstelacích, práci s archetypy, šamanství a dalších přístupech, které pracují v oblasti individuálního a kolektivního nevědomí.

Přesto bych ráda úvodem řekla něco velmi podstatného. Oblast kolektivního nevědomí se nám teprve pomaličku otevírá a nebyla jsem daleko od pravdy, když jsem nás nazvala žábami, které se ze dna studně snaží popsat celou hvězdnou oblohu. Teprve s rostoucím uvědoměním lidstva získáváme opět přístup do oblastí, které jsou pro většinu lidí po většinu času nedostupné.

Oblast nevědomí střeží strážce prahu, který pouští dovnitř jen připravené, a podmínkou k tomu, aby zde bylo člověku dovoleno se zde pohybovat, je hluboká pokora. Vstupujeme sem s bosýma nohama, otevřeným srdcem a s poklonou tomu, co nás přesahuje a co ze své podstaty nikdy plně nepoznáme. Můžeme se o to alespoň pokoušet a vynášet střípky poznání s vědomím, že jsou to jen střípky a nikoli absolutní pravda.

Vstupte tedy se mnou a protože nevědomí se podobá spíše pohádkové říši než odborné knize, zazvoním zvonkem a můžeme začít.

Možná jste si všimli, že více a více lidí si začíná uvědomovat, že to s tím naším individuálním člověčenstvím je trochu složitější. Podíváme-li se zblízka, vidíme spíše miliardy kooperujících buněk, z nichž každá má vlastní vědomí, inteligenci, dokonce i paměť. A když se naopak podíváme zase trochu z větší dálky, vidíme, že to, co jsme si mysleli, že jsem "já", je seskupení nejrůznějších myšlenek, které poletují vzduchem, přesvědčení, která jsme převzali od svých rodičů a učitelů a od celé společnosti; již se potvrdilo to, že si epigeneticky předáváme nejrůznější traumata a terapeuté rodinných konstelací by mohli vyprávět, jakým způsobem do osobnosti člověka zasahuje rodinný systém, především jeho vytěsněné a tabuizované části. A jsme zase u kolektivního nevědomí. 

A kdo jsme tedy v tom všem my jako jednotlivci? Je vůbec možné oddělit individuální duchovní a duševní procesy od těch širších, jako je naše rodina, náš rod, naše země a lidstvo jako takové?

Myslím, že mnozí z vás, kdo jste na cestě sebepoznání, vnímáte, že je to spíše cesta osekávání a poznání, co vše nejsem ve své podstatě, a naopak vnímání, jak jsme navzájem propojeni. Mnoho z nás si už uvědomuje, že tvoříme jednotu, kdy není možné udělat změnu, aniž by nebyla patrná v rámci celku.

Kdo z vás zažil, že po změně ve vašem vnitřním prostoru zareagovalo nečekanou a zdravou změnou i vaše okolí?

Kdo z vás někdy cítil, že nějaké téma zpracovává a propouští za celý svůj rod nebo za někoho, koho ani neznal?

Pojďme se nyní vrátit k enneagramu. Když se na něj podívám z většího odstupu, vidím, že postihuje témata, se kterými se musí vyrovnat každá lidská duše, když přichází na tento svět. Jsou to naprosto základní témata jako sebeláska, sebepřijetí, nalezení bezpečí, nalezení svého místa, vytyčení hranic a zároveň kooperace, přijetí své výjimečnosti, kreativity, obyčejnosti, své zranitelnosti i své animální stránky. Troufám si říci, že každý z nás se musel srovnat se všemi. Něco z toho byla hračka, něco nám dalo pořádně zabrat a někde máme stále rezervy. 

Na základě mnohaletého pozorování, práce i studia nejrůznějších směrů si troufám říci, že i rodové systémy mají svoje vědomí, dynamiku, svoji cestu k uvědomění a harmonii, stejně tak ještě větší systémy, a dospěla jsem k poznání, že tímto procesem prochází i lidstvo jako celek. Že se v rámci těchto systémů vynořují témata, která si zpracovává rod, národ i celé lidstvo, aby si vzpomněly na svoji vlastní podstatu, na svůj Zdroj, nebo esenci, jak říká enneagram.

Domnívám se, že tento proces nikdy nebudeme schopni popsat v plné šíři, ale věřím, že také enneagram může pomoci tyto procesy částečně pochopit. Stejně jako astrologie, práce s archetypy, systemické konstelace, práce s morfogenetickými poli, psychoneurobiologie a další přístupy. Můžeme s velkou pokorou a otevřeností sledovat, jak jednotlivé vyšší celky procházejí procesy, jak se z hlubin nevědomí vynořují témata, která lze, mimo jiné, popsat také prostřednictvím enneagramu. S plným vědomím toho, že enneagram je pouhý nástroj předávaný lidskými bytostmi se všemi jejich limity. :-) A že jiní terapeuté je zase budou popisovat prizmatem toho, co je vlastní právě jim. :-)

Budu moc ráda, když budete sdílet, zda jste někdy prožili proces, kdy jste vnímali, že emoce, které souvisejí s vaší strategií, nebyly pouze vaše. Že jste vnímali, že jste byli nástrojem nějaké hlubší a větší změny než pouze změny individuálního vědomí.

Já jsem za poslední dva roky prošla mnoha procesy, protože jsem si přála udržet svůj vnitřní prostor čistý a otevřený. Byly to procesy, které začaly jako klasický ego proces, u nichž jsem se otevřela natolik, že jsem často měla pocit, že cítím strach snad celého lidstva. Vnímala jsem mimo jiné kolektivní pole čarodějnických procesů, doby pobělohorské i holocaustu, cítila jsem, jak jim dovoluji, aby se tímto způsobem léčily. Tomu se říká práce se stíny. Není pro každého, ale přináší obrovské dary v hloubce a šíři (sebe) poznání.

Naše země prochází obrovským vývojovým skokem.

Chtěla bych proto s vámi sdílet enneagram i z této hloubky, protože pro mnoho z vás již není rozdíl mezi člověkem a jeho okolím, mezi individuálním vědomím a vědomím celku.

Nemusíte mi věřit jediné slovo. 

Nevěřte mi vůbec nic.

Nespoléhejte se na to, co říkají druzí, ať mají jakékoliv vzdělání.

Vydejte se na svou vlastní cestu a uvidíte sami.

Namasté! :-)