Rituály a rituál zavinování

Rituály si mě v životě našly zcela přirozeně v rámci terapií, kterými jsem provázela mnohem dříve. Avšak v mnoha procesech, především těch týkajících se smrti, porodu nebo vztahových obtíží, přirozeně vznikne okamžik podobající se přechodovému rituálu. 

Postupem čase jsem ve svém životě začala rituály využívat stále častěji.

Nejkrásnějším a nejhlubším rituálem, který znám, je rituál zavinování. Rituál uctívající ženské tělo a jeho plodnost a taky pomáhající završit jednu životní etapu a přejít do nové.

Rituál zavinování

Je prastarý rituál s kořeny v mnoha odlišných částech světa a stejným záměrem – fyzicky, energeticky i spirituálně uzavřít období těhotenství a porodu, projít hlubokou vnitřní proměnou a vědomě vykročit do další životní etapy.

Jeho duchovní podstata spočívala v přesvědčení, že se žena 40 dní před porodem a 40 dní po něm nachází v energeticky a duchovně otevřeném prostoru mezi dvěma světy, kam se během porodu vydává pro své dítě. Staří Slované vnímali, že se pro ženu a její dítě otvírá brána, kterou je třeba po ukončení šestinedělí uzavřít, aby žena i dítě mohli být plně v tomto světě.

Rituál zavinování se proto nazývá také rituálem zcelení duše i těla nebo rituálem obnovy.

Je možné se s ním setkat také pod názvem rituál zavírání kostí nebo rebozo.K čemu používat tento rituál v současnosti, když těhotenství, porod a šestinedělí vnímáme jinak?


V současnosti je tento rituál snad ještě potřebnější. Právě proto, že se ztratilo povědomí o posvátnosti a nedotknutelnosti šestinedělí, je od ženy očekáván plný výkon v podstatě od porodu. Porod se redukoval na tělesný akt zrození dítěte a zmizela úcta k ženě jako rodičce a celou komunitou sdílená pomoc a laskavá přítomnost.

V okamžiku, kdy porod zkomplikuje, je žena umlčena slovy, ať je ráda, že ona i dítě přežili, a ponechána ve své bolesti a frustraci sama. Naše zdravotnictví a celá společnost si nevědí rady jak provést ženu obdobím truchlení ke zdraví a celistvosti v případě, kdy o miminko z nějakého důvodu přišla.

Naší společnosti obecně chybí přechodové rituály jako jasné životní mezníky a posilující okamžiky. Zůstáváme často nezralí, neschopní žít životy odpovědně a s odvahou, býváme  zaseknutí ve starých nedoprožitých traumatech, neschopní udělat krok vpřed. Hluboký a vědomě provedený přechodový rituál je způsobem jak ukončit to staré a otevřít se novému na všech úrovních naší bytosti.


Je rituál vhodný jen pro ženy po porodu?


Tento rituál je pro ženu po porodu nádherným, posvátným a obnovujícím zážitkem. Je uctěním její síly, odvahy a schopnosti porodit dítě a uvádí ji do role matky v plné síle a s uznáním její hodnoty a důležitosti.

Je ale stejně vhodný a velmi léčivý i v okamžicích, kdy vše neproběhlo podle představ rodičky a žena zůstala po porodu traumatizovaná. V tom případě žena dostane dostatek času a prostoru a bezpodmínečného přijetí, aby nepříjemný a bolestivý zážitek sdělila, odžila a zpracovala jej.

Rituál je také hlubokým prožitkem pro ženu, která o miminko z nějakého důvodu přišla. Jeho původ je tak starý a prožitek natolik hluboký, že oslovuje nejen naši racionální část, ale celou naši bytost. Zavinování je v tomto případě hmatatelným přechodovým rituálem, rozhodnutím nechat zemřít to staré, oplakat vše a otevřít se životu. Zkušenost při zavinování je hmatatelná na fyzické, energetické i duchovní úrovni.

O provedení rituálem zavinování žádají také muži a ženy v případě, že potřebují v sobě cokoli ukončit, například nějaký vztah, pracovní poměr, těžké životní období a najít odvahu a sílu ke změně a novému začátku.


K čemu rituál zavinování slouží?

Na úrovni fyzické:

V případě poporodního rituálu pomáhá stáhnout kosti pánve do původní polohy, masážní techniky podporují zavinování dělohy a navrácení orgánů břišní dutiny na jejich původní místo

Jemně a laskavě prohřívá tělo, dochází k hluboké relaxaci a uvolnění


Na úrovni emocionální:

Pomáhá z těla uvolnit trauma

V podporujícím prostředí umožňuje uvolnit potlačené emoce, vypovídat se


Na úrovni energetické:

Je vystavěný tak, aby zavinovaného posilnil, energeticky dovyživil, prohřál

Samotné zavinutí je podobné vytvoření kukly, z níž se ve správný okamžik vylíhne motýl. Tenhle okamžik je doprovázený přívalem energie, odvahy a vůle.


Na úrovni spirituální:

Uctění ženy jako rodičky a matky

Přechodový rituál


Jak rituál zavinování prakticky probíhá?


Společná příprava místa, pomůcek, prohřívajícího nápoje

Sdílení, v případě potřeby terapeutická práce s traumatem

Masáž, masáž bříška pomocí bylinných koulí a éterických olejů

Bylinná koupel

Zavinutí do rebozo šátků (zamykání a odemykání sedmi zámků na těle)

Relaxace


Zavinování trvá několik hodin podle potřeby ženy. Nejméně 4 hodiny, ale klidně i 8 hodin. Odehrává se v místě, kde žena bydlí, aby po skončení rituálu mohla odpočívat a nemusela nikam přejíždět. V případě, že má žena miminko, je třeba, aby se o něj v průběhu rituálu někdo staral, ale přestávky na nakojení miminka nejsou žádným problémem. Žena bude opečovávaná ve všech oblastech – tělesně, duševně, ale zajistím také, aby prostor po zavinování byl čistý a uklizený a žena mohla zbytek dne nerušeně odpočívat a užívat si svého výjimečného postavení.

Nabízím také možnost projít rituálem zavinování u nás doma, včetně bezplatného přespání.