Přechodové rituály

Odjakživa mě zajímaly byliny, zvyky našich předků a dávné tradice. Brzy jsem ale pochopila, že národopisné soubory a skanzeny nebudou mojí cestou. Chtěla jsem totiž prožívat něco skutečně živoucího, něco, co mě podpoří na mé životní cestě.


Rituály si mě v životě našly zcela přirozeně v rámci terapií, kterými jsem provázela mnohem dříve. V mnoha procesech, především těch týkajících se smrti, porodu nebo vztahových obtíží,  totiž přirozeně vznikne okamžik podobající se přechodovému rituálu. 

Postupem čase jsem ve svém životě začala rituály využívat stále častěji a vědoměji.

Vnímala jsem, že jsou v pro mne něčím velmi přirozeným. Začala jsem si vzpomínat, že je vlastně dlouho znám. Začala jsem je využívat v každodenním životě jako podporu, jako setkání s posvátnem, jako vstup do času kairos, jako výživu pro svoji duši.

Naučila jsem se rituál zavinování, začala provázet ženskými terapeuticko-rituálními kruhy. A nakonec jsem v roce 2023 vstoupila do školy kněžek bohyně Živeny. Navnímala si ještě do větší hloubky jednotlivé archetypy a živly kola roku, do hloubky poléčila stará karmická zranění a prožila zdravé sesterství. Vrátila jsem se domů.