Průvodkyně mezi světy

Jmenuji se Kateřina Beáta a mým posláním být průvodkyní mezi světy. Mezi světem živých a mrtvých, světem duchovním a profánním, světem uvědomovaným a světem našeho nevědomí. Stojím na hraně těchto světů s poznáním, že ve skutečnosti mezi nimi není žádný předěl ani rozdíl. S tímto vědomím provázím lidi přelomovými životními okamžiky a pomáhám jim prožít je vědomě a s odvahou.

Pracuji jako terapeutka, ritualistka, bylinářka a průvodkyně transformačními životními okamžiky a specializuji se na zpracování traumatických životních událostí a hlubokou vnitřní transformaci vědomí. Prožila jsem osvobozující zkušenost s přirozeným zrozením i smrtí, a tak sdílím se světem to, jak svobodný, posilující a radostný je život člověka, který si je vědom obou těchto posvátných milníků. Spojuji v sobě uvědomění, že nejsem toto tělo ani toto pohlaví, že jsem čisté Boží vědomí, a zároveň jsem ženou v tomto těle a ve hmotném světě na milované Matce Zemi. 

Kurzy a konzultace

Sebepoznání

Kdo jsem? Odkud jsem vyšel? Kam jdu? To jsou otázky, na něž hledáme celý život odpovědi, a občas se nám připomenou s obzvláštní razancí. Jen ten, kdo je ochoten poznat sám sebe, uznat a uzdravit svoje kořeny a dát svému životu smysl, může žít skutečně šťastný a naplněný život.

Těhotenství, porod a šestinedělí

Těhotenství a porod nejsou jen fyzické děje, ale posvátný proces a hluboká transformace ženy v matku. Nabízí možnost uzdravit rodové porodní vzorce, trauma vlastního porodu, hlouběji se napojit na miminko a prožít celý proces jako posilující, radostnou a léčivou událost.

Smrt a truchlení

Smrt je neodvratnou součástí života, a přece je pro mnohé z nás spojená s pocity strachu, viny nebo nepřiznaného hněvu. Ať už to byla předčasná smrt našich blízkých, potrat či skutečnost, že jsme se s naším milovaným dostatečně nerozloučili, smrt na náš život často padne jako těžká deka, která nám sebere veškerou radost. Její odstranění je nečekaně snadné.

Ženská spiritualita

Většina duchovních praktik byla vyvinuta muži pro muže a autentická ženská spiritualita upadla během staletí do nezaslouženého zapomnění. Mnoho žen v tradičních duchovních systémech nenachází vnitřní sílu a skutečné naplnění. Ženská spiritualita je neodlučně spojená s tancem, zpěvem, pohybem, tělesností a (sebe)péčí. Její podstatou není hierarchie, ale kruh.

Román Devět

Tato kniha není o nemoci a uzdravení.
Je o setkání v dimenzi, kde život a smrt nejsou protiklady.

Tato kniha není určena pro vaši mysl, ale pro vaše srdce. Má v sobě zakódovaný potenciál proměnit i vás, pokud k tomu dáte svolení. Dokáže otevřít staré rány, dovolí vyplakat je a zvědomit si podobné vztahové dynamiky, obejmout svůj vlastní strach. Ať je pro každého z vás tato kniha tím, čím má být. Prázdninovým čtením nebo třeba začátkem vlastní cesty k uzdravení. Vše je úplně v pořádku…

Více o románu